mandag 20. september 2010

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

10800 Sierra Rd., Adelanto, CA. 92301

DÂN CHI PHỤ MẪU – Ý DÂN LÀ Ý TRỜI

Báo Cáo Thư Mời Đợt 2

Tham Gia Nội Các Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Trích Yếu: Danh sách điều chỉnh và tăng cường

Kính thưa Quốc Dân, đồng bào Việt Nam!

Vì tình hình cấp bách của đất nước, trước hiểm họa ngoại xâm của Tầu Cộng và để thể hiện truyền thống Chính Nghĩa Quốc Gia Việt Nam tiếp nối từ nền ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA, chúng tôi thừa lệnh Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời xin báo cáo cùng toàn dân, kết qủa sơ khởi sau khi khẩn cấp mời gọi 1 Nội Các mở rộng. Tính đến ngày 16/09/2010, có ba (3) vị yêu cầu rút tên. Nhưng nhờ lòng sáng suốt, đại lượng của tuyệt đại đa số, chúng tôi đã đón nhận được cảm thông và thêm sự ủng hộ mạnh mẽ, chân thành của những nhà Ái Quốc, qúi Chiến Hữu, Nhân Sĩ, Trí Thức, Hào Kiệt, Anh Thư Việt Nam náo nức khắp nơi, thật vượt ngoài dự trù. Xin kính cẩn ghi ơn và trân trọng xiễn dương chí khí trung dũng, cao cả này của qúi vị trước toàn dân và trên khắp thế giới. Như chúng ta đã biết, Quốc Kỳ Mỹ gồm 50 sao trắng cùng nhau chiếu sáng trên nền trời xanh tươi tràn đầy yêu thương và hy vọng. Còn cờ Tầu Cộng có 1 sao to và 4 sao nhỏ chư hầu chìm trong mầu đỏ hận thù, chết chóc, nên cả 5 sao đều biến thành vàng úa. Do đó, chúng tôi xin mượn những NGÔI SAO TRẮNG là tượng trưng cho những Anh Thư, Hiền Sĩ chấp nhận cùng với CPQGVNLT hy vinh dấn thân vì Tổ Quốc Việt Nam. Riêng ba (3) vị từ chối lời mời, chúng tôi đành nuối tiếc gạch bỏ (Bôi đen). Nhưng vẫn hy vọng họ hồi tâm, đổi ý. Sau đây là danh sách bổ túc thư mời đợt thứ 2 đã được điều chỉnh tăng cường:

Khoản A: THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUỐC GIA:

A.1/ Hội Đồng Tôn Giáo: Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Giám Mục Mai Thanh Lương, Hội Trưởng Lê Quang Liêm, Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo, Hiền Tài Phạm Văn Khảm và qúi thành viên:

- Đại Biểu Phật Giáo: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Hòa Thượng Thích Ngươn Trí và quuí Đại Biểu thành viên.

- Đại Biểu Công Giáo: Linh Mục Phan Phát Huồn, Linh Mục Mai Khải Hoàn và qúi Đại Biểu thành viên.

- Đại Biểu Tin Lành: Mục Sư Nguyên Thủy, Mục Sư Trần Thanh Vân và qúi Đại Biểu thành viên.

- Đại Biểu Hòa Hảo: Hội Trưởng Trần Văn Giầu, Hội Trưởng Huỳnh Kim, và qúi Đại Biểu thành viên.

- Đại Biểu Cao Đài: Hiền Tài Trần Văn Quyền, Hiền Tài Bùi Văn Nho và qúi Đại Biểu thành viên.

A.2/ Hội Đồng Quốc Lão: Đại Tướng Nguyễn Khánh, Giáo Sư Lâm Lễ Trinh, Giáo Sư Vũ Quốc Thúc, Bác Sĩ Trần Ngọc Ninh, Giáo Sư Nguyễn Tư Mô, Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, Đề Đốc Trần Văn Chơn, Cụ Cao Xuân Vỹ và qúi Đại Biểu Quốc Lão thành viên.

A.3/ Hội Đồng Hàn Lâm: Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Luật Sư Nguyễn Hữu Thống, Luật Sư Nguyễn Văn Chức, Triết Gia Nguyên Linh, Giáo Sư Du Miên Lê Thanh Hoa, Nhà Toán Học Ngô Bảo Châu, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang, Nhạc Sư Lê Văn Khoa, Giáo Sư Lê Hồng, Bác Sĩ Trần Đại Sỹ và qúi Đại Biểu Quốc Sĩ thành viên.

A.4/ Hội Đồng Đại Biểu Quần Chúng: Giáo Sư Nguyễn Văn Canh, Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, Ký Giả Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi, Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Tiến Sĩ Trần An Bài, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Nguyễn Học Tập, Nhà Báo Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Nhà Báo Nguyễn Đạt Thịnh, Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Đắc Xuân và qúi Đại Biểu Quốc Dân thành viên.

A.5/ Thủ Tướng Đào Minh Quân.

- Đệ Nhất Phó Thủ Tướng đặc trách Phát Triển Dân Sinh và Bảo Vệ Môi Trường: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.

- Đệ Nhị Phó Thủ Tướng đặc trách Năng Lượng Thiên Nhiên: Tiến Sĩ Âu Ngọc Hồ.

- Quốc Vụ Khanh: Bác Sĩ Võ Thạnh Thời.

Khoản B: NỘI CÁC CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI:

B.1-/ Hội Đồng Nội Các:

- Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng: Thủ Tướng Đào Minh Quân

- Đệ Nhất Phó Thủ Tướng đặc trách Phát Triển Dân Sinh và Bảo Vệ Môi Trường: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.

- Đệ Nhị Phó Thủ Tướng đặc trách Năng Lượng Thiên Nhiên: Tiến Sĩ Âu Ngọc Hồ.

- Quốc Vụ Khanh: Bác Sĩ Võ Thạnh Thời, Giáo Sư Lại Thế Hùng, Bác Sĩ Bùi Trọng Cường.

- Phát Ngôn Viên: Chưa công bố.

- Chánh Văn Phòng: Thiếu Tá Nguyễn Đức Sỹ (Nhà Văn Chánh Trung).
- Phụ Tá: Kỷ Sư Nguyễn Sơn Hà.

- Chánh Võ Phòng: Võ Sư Hứa Hoàng.
- Phụ Tá: Kỹ Sư Bửu Vinh.

- Tham Vụ Báo Chí: Ký Giả Tường Thắng.
- Phụ Tá: Bà Đỗ Thiên Hương.

- Tùy Viên Nghi Lễ: Đại Úy Tô Mười (Delta).

- Tùy Viên Giao Tế: Bà Thương Cúc.

- Tùy Viên An Ninh: Thiếu Tá Đào Kim Trọng.

- Tùy Viên Quân Lực: Trung Tá Phan Hữu Chử.

- Tùy Viên Quân Sự: Đại Úy Nguyễn Lộc.

- Tùy Viên Hải Quân: HQ Trung Tá Lê Văn Quế.

- Tùy Viên Lục Quân: Đại Úy Lâm Lớn.

- Tùy Viên Không Quân: Trung Tá Nguyễn Văn Linh.

- Tùy Viên Thông Tin: Thiếu Úy Nguyễn Hãi,

- Tùy Viên Điện Kết (Internet): Đại Úy Nguyễn Đình Khương.

B.2-/ Quốc Vụ Viện:

Hai (2) Quốc Vụ Viện đặc trách Quốc Nội và Hải Ngoại sẽ do hai (2) Quốc Vụ Khanh được Thủ Tướng chỉ định gồm:

- Quốc Vụ Khanh đặc trách Quốc Nội: Chưa công bố

- Quốc Vụ Khanh đặc trách Hải Ngoại: Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi

B.3-/ Các Văn Phòng Đại Biểu Chính Phủ:

Đại Biểu Hàng Thượng Nguyên, Đại Biểu Đào Trọng Khôi, Đại Biểu Nguyễn Văn Minh, Đại Biểu La Thanh Toàn và tất cả các Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hải Ngoại.

B.4-/ Viện Chiêu Hiền:

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Bác Sĩ Nguyễn Thế Thứ, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Luật Sư Võ Trí Dũng, Kỹ Sư Bùi Thế Năng, Giáo Sư Phùng Văn Thanh, Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, Nhạc Sĩ Xuân Điềm, Nhạc Sĩ Phan Văn Hưng, Giáo Sư Nguyễn Duy Thông, Kỷ Sư Trần Đức Hạnh, Kế Toán Gia Hồ Việt.

B.5-/ Viện Nghiên Cứu Chính Trị:

Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo Sư Lý Thái Hùng, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Luật Sư Nguyễn Viết Chính, Giáo Sư Ngô Trọng Anh, Trung Tá Trần Ngọc Dương, Tiến Sĩ Bùi Như Hùng, Giáo Sư Lê Phước Sang, Luật Sư Phạm Văn Phổ, Nhân Sĩ Phạm Vân Long, Nhân Sĩ Trúc Lâm Vì Dân, Giáo Sư Hà Thế Duyệt, Tiến Sĩ Bùi Văn Thạnh, Giáo Sư Chu Nguyên Vũ, Ký Giả Trần Bình Nam, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Long, Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong, Nhân Sĩ Lê Văn Xương, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giáo Sư Hoàng Vạn Lý.

B.6-/ Viện Từ Thiện Quốc Gia:

Linh Mục Nguyễn Mạnh Tuyên, Mục Sư Nguyễn Quang Minh, Tỳ Kheo Thích Nhật Tân, Linh Mục Nguyễn Văn Chuẩn, Tăng Sĩ Thích Đăng Pháp, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, Hòa Thượng Thích Mản Giác, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tỳ Kheo Thích Thanh Tứ.

B.7-/ Hộp Thư Dân Ý:

Nội Địa: Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy, Bác Sĩ Lê Nguyên Sang, Nhà Giáo Vũ Hùng.

Hải Ngoại: Ca Sĩ Dương Nguyệt Ánh, Ông Lữ Xướng, Ông Trần Ngọc Tuân.

B.8-/ Văn Phòng Tham Khảo Ý Dân:

Giáo Sư Võ Văn Ái, Nhà Báo Vũ Quang Ninh, Nhà Văn Đỗ Tiến Đức, Ông Lê Xuân Nhuận, Ông Trần Ngọc Thiệu, Nhà Văn Chu Tất Tiến, Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, Nhà Báo Lê Bình, Nhà Báo Ngô Kỷ, Nhà Báo Lê Thanh Tùng, Bác Sĩ Lê Văn, Nhân Sĩ Nhữ Văn Úy, Nhà Báo Lê Hân, Ký Giả Kiều Mỹ Duyên, Nhà Báo Lý Kiến Trúc, Bà Mai Thi, Luật Sư Bùi Kim Thành, Ông Nguyễn Thành Trạng, Bà Dương Thị Phương Hằng, Bác Sĩ Tôn Thất Sơn, Nhà Văn Chu Tấn, Nhà Báo Vương Kỳ Sơn, Nhà Văn Dương Trường Cửu, Nhân Sĩ Cao Đài Dương Quang Hiền, Nhân Sĩ Duy Sơn, Nhà Báo Võ Văn Sáu, Bà Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn (Golden Pen), Cụ Hoàng Hoán, Nhạc Sĩ Hoàng Thượng Dung, Doanh Nhân Nguyễn Hữu Hùng, Nhà Thơ Hồ Công Tâm, Ông Trần Đắc Phú, Ký Giả Nguyễn Cần (Lữ Giang), Ông Phạm Trần Anh, Bà Tôn Nữ Mỹ Kiều, Thi Sĩ Võ Duy Linh, Ký Gỉa Nguyễn Phương Hùng, Ông Tạ Văn Ry, Nhà Báo Nguyễn Thái Hiến, Nhà Báo Bùi Bích Hà, Giáo Sư Nguyễn Thành Long, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Ông Vũ Như Chiến, Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh, Kỹ Sư Nguyễn Khanh, Nhân Sĩ Phan Kỳ Nhơn, Nhạc Sĩ Hồ Văn Sinh, Tiến Sĩ Phan Thế Toản, Ông Phạm Trí, Nhà Từ Thiện Phan Hữu Tuấn, Giáo Sư Nhân Quang, Ông Nguyễn Văn Tài, cụ Trần Văn Anh, Bà Kim Đức, Ký Giả Nguyễn Tú A, Cụ Trần Văn Thành, Thi Sĩ Chinh Nguyên, Bà Xuân Thảo, Nhà Báo Vũ Chung, Ông Đỗ Vinh (Joe), Ông Bùi Linh (Larry), Luật Sư Lê Thành Kính, Giáo Sư Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ, Thi Sĩ Ngô Minh Hằng, Tiến Sĩ Nguyễn Nam Sơn, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Ông Trần Hưng Việt, Bà Việt Nữ, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Nhà Báo Ngô Nhân Dụng, Nhà Báo Nguyễn Thị Minh Ngữ, Nhà Báo Hoàng Dược Thảo, Nhạc Sĩ An Khoa, Ông Nguyễn Minh Triết, Ông Nguyễn Tấn Lạc, Ký Gỉa Du Miên, Ký Gỉa Tường Thắng, Ông Hoa Thế Nhân, Bà Trần Thanh Hiền, Dược Y Sĩ Võ Trọng, Ông Nhan Hữu Mai, Nhạc Sĩ Hồ Văn Sinh, Ông Vũ Huynh Trưỡng, Ông Phan Tuấn (PGHH), Nhà Báo Trương Vy Anh, Bà Cao Mỵ Nhân, Luật Sư Lê Đình Hồ, Xướng Ngôn Viên Nguyễn Mạnh Tùng, Ca Sĩ Anh Dũng, Cao Học Nguyễn Tiến Trung, Luật Sư Lê Công Định, Tiến Sĩ Lê Sĩ Long, Ông Trần Huỳnh Duy Thức, Ông Lê Thăng Long, Bác Sĩ Lê Nguyên Sang, Ông Nguyễn Bảo Giang, Bà Vũ Minh Châu, Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn, Tiến Sĩ Nguyễn Thế Hùng, Nghệ Sĩ Chí Tâm, Học giả Đỗ Thông Minh, Ký Giả Thế Phương, Tiến sĩ Lê Mộng Nguyên, Luật sư Nguyễn Thành, Bà Trần Thị Hồng Khương, Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, Bà Đặng Thị Danh, Bà Liên Anh, Bà Thái Thanh Thủy, Nhà Văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, Nhân Sĩ Bùi Bỉnh Bân, Nhà Giáo Vũ Hoàng, C/H Phạm Văn Hồ, và C/H Thụy Vương và qúi bà Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Pháp Quốc.

B.9- Các Trung Tâm Tu Luyện Nhân Cách:

Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Linh Mục Phan Văn Lợi, Linh Mục Ngyễn Văn Lý, Tỳ Kheo Thích Nam Đạt, Nhân Sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Linh Mục Giuse Michael Nguyễn Tường Luân, Linh Mục Đinh Xuân Minh, Hội Trưởng Tăng Văn Ngô, Tỳ Kheo Thích Nhật Tân, Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên, Hiền Tài Dương Quang Hiền, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Mục Sư Lê Đình Ân.

B.10- Các Bộ:

- Bộ Tư Pháp:

Bộ Trưởng: Luật Sư Đinh Việt
Thứ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Văn Đài

- Bộ Nội Vụ:

Bộ Trưởng: Luật Sư Lê Thị Công Nhân
Thứ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

- Bộ Tài Chánh:

Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Chưa công bố

- Bộ Kiến Thiết và Xây Dựng:

Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Doanh Gia Triệu Phát

- Bộ Công-Nông-Lâm-Ngư Nghiệp:

Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Nhà Canh Nông Nguyễn Minh Sang

- Bộ An Sinh Xã Hội-Cựu Chiến Binh và Cô Nhi Tử Sĩ:

Bộ Trưởng: Đại Tá Trương Văn Sương
Thứ Trưởng: Nữ Sĩ Hạnh Nhân

- Bộ An Ninh Tình Báo và Kỹ Thuật Điện Tử:

Bộ Trưởng: Bác Học Nguyễn Xuân Vinh
Thứ Trưởng: Kỹ Sư Đào Minh Anh

- Bộ Kinh Tế:

Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên

- Bộ Y Tế:

Bộ Trưởng: Bác Sĩ Tôn Thất Niệm
Thứ Trưởng: Y Sư Bùi Quốc Châu

- Bộ Ngoại Giao:

Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Luật Sư Trần Sơn Hà

- Bộ Giao Thông và Vận Tải:

Bộ Trưởng: Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức
Thứ Trưởng: Chưa công bố

- Bộ Đầu Tư và Ngoại Thương:

Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Nhà Địa Ốc Nguyễn Sĩ Bình

- Bộ Thông Tin và Quốc Dân Vụ:

Bộ Trưởng: Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng
Thứ Trưởng: Nhạc Sĩ Việt Dzũng

- Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên:

Bộ Trưởng: Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh
Thứ Trưởng: Kỹ Sư Lê Chí Thức

- Bộ Năng Lượng Thiên Nhiên và Bảo Vệ Môi Trường:

Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Chưa công bố

- Bộ Di Trú và Đặc Trách Tỵ Nạn:

Bộ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng
Thứ Trưởng: Ông Nguyễn Hữu Chánh

- Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng:

Thủ Tướng Đào Minh Quân cùng các vị Tư Lệnh:

Cố Vấn Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Đại Tướng Nguyễn Khánh, Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung Tướng Tôn Thất Đính, Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, Trung Tướng Lâm Quang Thi, Trung Tướng Đỗ Xuân Diễn, Thiếu Tướng Hoàng Cầm, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt, Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Thiếu Tướng Lý Tòng Bá, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Vinh, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Anh, Luật Sư Đỗ Thái Nhiên, Luật Sư Trịnh Văn Xuân, Đại Tá Phan Bá Hòa, Đại Tá Hà Mai Việt, Đại Tá Phạm Huấn.

Phụ Tá Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng: Đại Tá Trần Kim Bằng, Đại Tá Trương Như Phùng, Đại Tá Phạm Bá Hoa, Đại Tá Bùi Tín, Đại Tá Lê Văn Sáng, Đại Tá Nguyễn Nam Sơn, Đại Tá Lê Văn Xê, Đại Tá Nguyễn Linh Giang, Anh Hùng Võ Đại Tôn, HQ Trung Tá Trần Đức Cử, Trung Tá Nguyễn Duy Quốc, Trung Tá Nguyễn Tăng, Trung Tá Nguyễn Văn Đôn, Trung Tá Nguyễn Cầu, Trung Tá Hoàng Bá Mỹ, Thiếu Tá Trương Văn Cao, Thiếu Tá Ngô Đức Tỵ, Thiếu Tá Liên Thành, Thiếu Tá Vũ Ngọc Bích, Thiếu Tá Nguyễn Lữ, Đại Úy Huỳnh Đức, Đại Úy Mai Đức Hòa, Đại Úy Huỳnh Bá Phụng, Đại Úy Trần Văn Châu, Trung úy Trần Văn Loan, Anh Hùng Trung Úy Lý Tống, Thiếu Úy Phạm Hòa, Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lập, Kỹ Sư Dương Văn Lợi, Vỏ Sư Lương Trọng Mỹ, Kỹ Sư Nguyễn Minh Nghĩa, Ông Huỳnh Khổng Nhiệm, Kỹ Sư Lai Văn Khánh, C/H Nguyễn Thượng Việt, C/H Hồ Vân Kim, C/H Vỏ Dần, C/H Bùi Giai, Giáo Sư Tăng Bảo Cang, C/H Liềng A Phụng, C/H Đinh Đảng, C/H Trần Văn Vân, C/H Trần Minh Hùng, C/H Nguyễn Hoàng, C/H Đỗ Ngọc Đằng, C/H Nguyễn Thành Trung, C/H Đào Văn Bình, C/H Trần Văn Ấm, C/H Hùng Trâm, C/H Trần Thế Ngữ, C/H Lê Quang Dật, C/H Trần Trọng An Sơn, cụ Hoàng Văn Minh, C/H Đặng Vũ Lợi, Luật sư Nguyễn Thành, Bác sĩ Phan Khắc Tường, Bác sĩ Phan Minh Hiền và các Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn Nam Thiên và Trung Đoàn Thanh Long.

- Các Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Địa Phương: Chưa công bố

- Sở Bảo Vệ Yếu Nhân:

Khảo Cứu Gia Mạc Biền, Đại Tá Trần Thanh Điền, Trung Tá Phạm Châu Tài, C/H Trần Hùng.

- Sở Bảo Vệ Nhân Cách Công Dân Việt Nam:

Hoàng Thân Bửu Chánh, Trung Tá Vũ Hữu San, Giáo Sư Nguyễn Tiến Ích, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

- Sở Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam Hoàn Vũ:

Ông Trần Ngọc Thành, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải.

- Sở Bảo Vệ Mọi Thế Hệ Con Lai Việt Nam:

Luật Sư Trịnh Hội, Ông Trần Đại Nhật, Ông Nguyễn Huy Đức.

-Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam:

Chủ Tịch: Cụ Trần Sinh Cát Bình, Phụ Tá: Luật Sư Từ Huy Hoàng và Ông Phạm Đức Hậu.

Sáu (6) bộ được thành lập cấp tốc gồm:

Bộ Ngoại Giao

Bộ Thông Tin & Quốc Dân Vụ

Bộ Tài Chánh

Bộ Đầu Tư & Ngoại Thương

Bộ An Ninh Tình Báo và Kỹ Thuật Điện Tử.

Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng

Khoản C: QUÂN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM: Chưa công bố

Khoản D: ỦY BAN AN NINH, HÀNH CHÁNH CÁC CẤP: Chưa công bố

Khoản E: PHỤ KHOẢN: Đây là danh sách đề nghị, được mời gọi trong thời gian ba (3) tháng. Nếu vị được mời không từ chối và đồng bào chấp nhận, thì sau khi thông qua ý kiến của Thượng Hội Đồng Quốc Gia, sẽ chính thức công bố. Trong thời gian niêm yết, cao nhân nào muốn hy sinh đóng góp Chân Tâm và Tài Trí cho Quốc Gia, nhưng CPQGVNLT chưa biết, chưa tiếp xúc, hay chưa liên lạc được, kể cả những vị chưa có điều kiện tham gia, hoặc không muốn dấn thân, vui lòng liên lạc với chúng tôi để điền khuyết hoặc bổ xung theo như tinh thần Thư Mời do Thủ Tướng ấn ký phổ biến ngày 25 tháng 08 năm 2010 vừa qua:

- Cách thức liên lạc: Bằng cách đến gặp trực tiếp tại Văn Phòng chính, các Văn Phòng Đại Biểu Chính Phủ, gửi thư tín, Email, điện thoại, hay điện thư đều được đón nhận.

- Văn Phòng chính: 10800 Sierra Road, thành phố Adelanto, quận San Bernadino, bang California.

- Âu Châu: Crochy 18, CH-1024, Ecublens, Switzerland
Điện thoại: 004121.6910649 và 004121.5507582

- Úc Châu: 10 Phoenix St, Inala, QLD 4077, Australia
Điện thoại: 07-3372-3740

- Mỹ Châu: 10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301
Điện thoại: 760-523-3011

- Thư Tín Liên Lạc: PO Box 2807, Anaheim, CA 92814-0807, USA
- Điện thoại: 480-469-6169
- Điện Thư (FAX): 714-774-4349
- Email: laylaidatto@gmail.com, chanhtrungnguyenducsy@gmail.com, giangcau@gmail.com,
- Website: Vnelection.org

Nội Các Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời dự trù ra mắt Quốc Dân, đồng bào Việt Nam ngày 25/11/2010 tại Nam Cali. Vì Hiền Tài và Nhân Tài Việt Nam hiện nay quuá đông đảo, nên chúng tôi không thể vinh hạnh được diện kiến từng vị. Mọi cao kiến xin theo thể thức liên lạc đã nêu ra ở trên. Kính mong sự lượng thứ và lòng độ lượng, hy sinh của quí vị đã vì Dân, vì Nước mà chiếu cố.

Thành khẩn và trân trọng.

Hải ngoại ngày 16 tháng 09 năm 2010

Thừa Lệnh Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Viện Chiêu Hiền

========================================

NHỮNG VỊ YÊU CẦU RÚT TÊN

1- Ông Phạm Trần Anh, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN

Ngày: 2010/8/30 Anh Pham

Lý do: “Tôi chỉ là một chiến sĩ cách mạng đang đấu tranh cho tự do dân chủ, giải thể chế độ CS bạo tàn của tập đoàn việt gian Bán nước mà thôi. Xin quý vị vui lòng bỏ tên tôi ra khỏi danh sách "Nội Các" của quý vị. Cám ơn”. Phạm Trần Anh.

2- Ông Chu Tất Tiến, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN

Ngày: 2010/9/5 Bac Ky Di Cu

Lý do: “Trân trọng xin quý vị bỏ tên tôi ra khỏi danh sách. Tôi không thích thú chút nào khi thấy tên mình được dính chùm trong danh sách này”. Chu Tất Tiến.

3- Nhà Văn Chu Tấn, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN

Ngày 2010/9/8 Chu Tan chutansanjose@yahoo.com

Lý do: “K/G QUY VI TRONG TO CHUC CHINH PHU CUA ONG DAO MINH QUAN
Tran trong yeu cau bo ten Chu Tan toi ra khoi danh sach cua Quy vi.
San jose ngay 8 thang 9 nam 2010. Chu Tan”.

==========================================

Vài lời góp ý của 2 Lm Phan Văn Lợi và Nguyễn Văn Lý - Huế, Việt Nam.

Kính gửi Ông Đào Minh Quân và "Viện Chiêu Hiền"
của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời"

Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2010

Quí Vị "Chính phủ Lâm thời" thân mến,


1. Chúng tôi rất ngạc nhiên thấy tên của mình trong Danh sách của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời". Những trường hợp tương tự, chúng tôi đều coi như không biết. Nhưng lần này, trong bối cảnh Tổ quốc Việt Nam đang có những biến chuyển khác thường, chúng tôi nghĩ cần trả lời cho công luận rõ, tránh sinh một số hiểu lầm tác hại.

2. Chúng tôi nghĩ rằng: Muốn thành công và nghiêm túc, có lẽ tổ chức nào cũng phải đi qua những bước tối thiểu và cần thiết này. Không thể như Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông và cây gậy Như Ý mà bỏ qua được:

a)- Thành lập một tổ chức nhỏ, hoạt động, từng bước xây dựng uy tín, để lớn dần, lớn dần,... (10-20-30 năm).
b)- Thành lập một ban cộng tác viên để nhờ họ tham mưu, trực tiếp gửi lời mời, hoặc ít nhất là qua fone, e-mail,... cho riêng từng người, để tỏ lòng tôn trọng tối thiểu người được mời.

c)- Ai bằng lòng tham gia, mới được quyền ghi tên người đó, với các ràng buộc cần thiết,... rồi mới được phép công bố.

3. Không thể có chuyện đùng 1 cái là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời" xuất hiện như ảo thuật được, -lấy cớ đây chỉ mới là lời mời thôi- chỉ làm cho CSVN cười chê, lây qua các Tổ chức đấu tranh nghiêm túc đầy gian nan vất vả khác; làm nản lòng bao người Việt tâm huyết khác. Theo như kiến thức kém cỏi của chúng tôi, 35 năm qua, hình như cũng đã có một số "Chính phủ Lâm Thời" mờ mờ ảo ảo, cũng đã làm người Việt chúng ta tốn công sức và tiền của khá nhiều rồi. Cứ cho là lần này Quí Vị nghiêm túc đi. Nhưng nếu nghiêm túc thật, thì không thể làm như Quí Vị đang làm được. (Ví dụ: Một số người đã qua đời, hoặc đang ở tù, hoặc đã quá già yếu, hoặc đang bệnh rất nặng mà Quí Vị cũng tự ý ghi tên vào).

4. Vì tôn trọng Quí Vị, buộc lòng chúng tôi phải mất 30 phút để đọc, 60 phút để hỏi ý kiến nhau, 120 phút để nghiêm chỉnh trả lời. Mất mát này ai bù lại cho Đất nước ? Nếu không, thì 3 tháng sau, Quí Vị tự cho mình quyền công bố Danh sách "y như thật", sinh thêm bao thắc mắc và hài hước khác, tốn thời giờ không kể xiết của bao người thân quen.

5. Dù chỉ mới là lời mời, cũng không được quyền công bố danh tánh từng người được. Điều tối thiểu này chưa có, làm sao định làm "Thủ Tướng" và "Viện Chiêu Hiền" được ?

6. Kính mong Quí vị xóa tên 2 anh em chúng tôi, đừng làm Đồng bào VN trong và ngoài Nước mất thêm thời giờ và thêm thất vọng.

7. Xin luôn hiệp thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Quê hương và cho nhau.

Kính mến,

Lm Phan Văn Lợi & Lm TNLT Nguyễn Văn Lý

Ghi Nhận: TTV. Nhung Su That

Ingen kommentarer: